Accesare fonduri structurale U.E.

INTOCMIREA DE DOCUMENTATII PENTRU OBTINEREA DE FINANTARI NERAMBURSABILE ACORDATE DIN FONDURI UE SI PRIN PROGRAME GUVERNAMENTALE
 

DOMENII: toate domeniile

ASIGURAREA MANAGEMENTULUI PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI UE SI PROGRAME GUVERNAMENTALE
 

DOMENII: toate domeniile

ELABORAREA DE STUDII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI
 

DOMENII: toate domeniile

ELABORAREA DE STANDARDE DE FIRMA (SPECIFICATII TEHNICE) PENTRU PRODUSE SI SERVICII
 

DOMENII: toate domeniile

AUDITURI SECUNDA PARTE CALITATE, MEDIU, SIGURANTA ALIMENTULUI LA FURNIZORI DE PRODUSE SI SERVICII
 

DOMENII: toate domeniile

 

Programe de finantare Persoane Juridice

Romania va beneficia de fonduri structurale de circa 28-30 miliarde de euro din partea UE in perioada 2007-2013. 8,5 milioane de euro vor trebui cheltuiti zilnic. Intreprinderile romanesti pot beneficia de aceste fonduri nerambursabile prin investitii care contribuie la atingerea obiectivelor generale si specifice ale programelor de finantare.

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
Obiective specifice:

 

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Obiective specifice:

 

Programul Operational Regional
Obiective specifice:

 

Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala
Obiective specifice:

 

 

Programe de finantare Institutii Publice

Romania va beneficia de fonduri structurale de circa 28-30 miliarde de euro din partea UE in perioada 2007-2013. 8,5 milioane de euro vor trebui cheltuiti zilnic.

Beneficiari ai fondurilor nerambursabile institutii publice din Romania, sunt eligibile pentru dezvoltarea de activitati dupa cum urmeaza:
 

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
Obiective specifice:

 

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Obiective specifice:

 

Programul Operational Regional
Obiective specifice:

 

Programul Operational Sectorial Transport
Obiective specifice:

 

Programul Operational Sectorial de Mediu
Obiective specifice:

 

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative
Obiective specifice:

 

Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala
Obiective specifice:

 

 

Programe de finantare organizatii neguvernamentale:

Beneficiari ONG ai fondurilor nerambursabile sunt eligibili pentru dezvoltarea de activitati dupa cum urmeaza:

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Obiective specifice:

 

Programul Operational Regional
Obiective specifice: